Cáp cat5 Alantek FTP chống nhiễu thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)
Sản phẩm cùng loại
 Lắp đặt Camera giá sát
Phân phối Cáp mạng AMP
Thiết kế website