Cung cấp Hạt, đầu bấm, ổ cắm mạng,MOD Plug, RJ45,Faceplate AMP chính hãng

Hạt, đầu bấm, ổ cắm mạng,Faceplate
 Lắp đặt Camera giá sát
Phân phối Cáp mạng AMP
Thiết kế website