Sản xuất phân phối tủ mạng, tủ rack 6U.10U,15U,20U,27U,32U,36U, 42U, sâu D600, D800, D1000 Lắp đặt Camera giá sát
Phân phối Cáp mạng AMP
Thiết kế website