Phân phối Kìm mạng, test mạng ,tool nhấn mạng,

 
 Lắp đặt Camera giá sát
Phân phối Cáp mạng AMP
Thiết kế website